Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04

Styrkort och policy
Styrkort är dokument som beskriver ansvarsområden, roller och arbetsuppgifter i föreningen. Policy, PM och övriga dokument beskriver vad som gäller exemplevis föreningens drogpolicy. Här hittar du alla aktuella dokument.

Habo Friidrott har i sin organisation samordnare som har ett övergripande ansvarar för att de arbetsuppgifter och uppdrag som behöver göras utförs. Det är ledamöter från Habo Friidrotts styrelse som är samordnare. Se vilka som är samordnare.

Samordningsområden:
1 Information
2 Arrangemang
3 Ekonomi 
4 Utbildning/utveckling
5 Träning 
6 Volontärer 
7 Klubbkläder
8 Medlemsregistret

Ansvarsområde sammankallande

Syfte:

Att ansvara för att aktuella aktiviteter planeras, genomförs och följs upp


Uppgifter:

  • Att initiera aktiviteter och uppdatera Verksamhetsplanen
  • Att se till att aktuella dokument, checklistor och övriga planeringsredskap skapas och uppdateras
  • Att ha fortlöpande kontakt med sammankallande, projektledare och övriga som är engagerade i att genomföra föreningens aktiviteter
  • Att se till att det finns tillräckliga resurser att genomföra verksamhetens aktiviteter 
  • Samordnaren är en representant från styrelsen


 
Sponsorer